Wanneer zoek je een advocaat politieverhoor

De kermis liep wat uit de hand

De vraag ‘wanneer zoek je een advocaat politieverhoor’ is redelijk eenvoudig te beantwoorden. We zullen om dit antwoord toe te lichten een casus geven die voor veel mensen herkenbaar is. Iedereen kan zomaar in een situatie belanden die je vooraf niet had ingeschat. Een duidelijk voorbeeld is dat van de Tilburgse kermis. Daar komen grote groepen mensen uit het hele land op af en dat leidt nogal eens tot problemen. Wanneer meerdere vriendengroepen elkaar tegenkomen en er drank in het spel is leidt dit nog wel eens tot geweld.

Jij komt in beeld

Bij de Tilburgse kermis worden continu videobeelden gemaakt. Dat is niet alleen door de kermisexploitanten en door omstanders maar ook door de politie. Men is namelijk bekend met het feit dat er nogal eens rellen uitbreken. In dat geval wil de politie snel kunnen ingrijpen. Op de lokale tv worden deze beelden uitgezonden en mensen kunnen reageren als ze één of meerdere personen die in beeld komen herkennen. Het kan er zomaar toe leiden dat jij in de problemen geraakt. Was je betrokken of niet bij een rel; is jouw gezicht herkenbaar in beeld dan word je opgeroepen voor een politieverhoor.

Wie kent jouw rechten

Ga jij naar een politieverhoor toe, dan ben jij niet op de hoogte van jouw rechten. Een advocaat politieverhoor is dit echter wel. Deze advocaat is op de hoogte van de gang van zaken bij een dergelijk verhoor en hij weet welke vragen jij al dan niet moet beantwoorden. De agenten die het verhoor afnemen zullen jou namelijk naar het bekennen van jouw aandeel sturen. De advocaat weet door zijn advies tijdens het politieverhoor te voorkomen dat jij in de problemen geraakt. Ook weet de advocaat doorgaans om strafvermindering te krijgen door ‘verzachtende omstandigheden’ aan te voeren.